Nijkerkse jongeren krijgen vijf nieuwe ontmoetingsplaatsen

NIJKERK - Er komen in de gemeente Nijkerk vijf nieuwe, overdekte ontmoetingsplekken voor jongeren, zogenoemde Jops. Deze worden gerealiseerd naast de voetbalkooi aan de Henri Nouwenstraat in de wijk Corlaer, in de nabijheid van jongerencentrum Chill Out in Watergoor, in de nieuwe wijk Doornsteeg en naast de skatebaan aan de Middelaarseweg in Hoevelaken. Ook wordt op termijn een ontmoetingsplek gerealiseerd voor de jeugd in de wijk Paasbos. Deze wordt opgenomen in de integrale aanpak van de herinrichtingsvisie Paasbos. In de kern Nijkerkerveen is reeds een overdekte jongerenontmoetingsplek aanwezig. Deze staat bij de Baggelaar/sporthal.

Het realiseren van de overdekte ontmoetingsplekken is een uitwerking van een van de voorstellen vanuit de Dialoog Leefstijl/Samen aan zet. Jongeren in de tienerleeftijd hebben behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. De gemeente Nijkerk wil daarom zes overkapte zitplekken realiseren om zo een plek te bieden waar ze samen kunnen komen. De gemeente stelt samen met de jongeren huisregels op in het vertrouwen dat ze goed met de eigen jops omgaan, geen rommel maken en geen overlast veroorzaken.
De zitplekken met overkapping in de vorm van containers en kjoeps (kleinere variant van een container) zijn geluidsarm en verplaatsbaar. Deze komen op plaatsen te staan waar inwoners al gewend zijn aan de aanwezigheid van jongeren. De gemeente houdt via het Meldpunt Jongeren op Straat vanuit de Begeleidingsgroep Jops nauw contact met betrokkenen. Uitgegaan wordt van een tijdelijke plaatsing van maximaal drie jaar. Na twee jaar zal het project geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie zal beslist worden of een definitieve vergunning aangevraagd zal worden.
Aan het realiseren van deze ontmoetingsplekken is een lang traject voorafgegaan. In de gemeente hebben diverse schouwen plaatsgevonden en mogelijke locaties zijn zorgvuldig onderzocht. Daarnaast hebben wethouder Aboyaakoub-Akkouh, medewerkers van de gemeente, inwoners waaronder jongeren, politie, handhavers en jongerenwerkers o.a. een bezoek gebracht aan verschillende gemeenten met positieve ervaringen met ontmoetingsplekken. Voordat de Jops kunnen worden geplaatst, is een omgevingsvergunning nodig. Naar verwachting worden de eerste jops in het voorjaar gerealiseerd.

Nieuwsoverzicht

Shopbox

Meer berichten