Boeren en waterschap pakken grondwatertekort samen aan

Boeren, terreinbeherende organisaties en Waterschap Vallei en Veluwe gaan het vochttekort in de bodem te lijf. Tijdens bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers begin december plannen gemaakt om het water in sloten en andere watergangen waar nodig zoveel mogelijk vast te houden. Dit met het oog op het groeiseizoen.

NIJKERK - Na een extreem droge zomer en herfst zijn de grondwaterstanden in grote delen van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe nog steeds te laag. De enkele regenbuien die onlangs vielen hebben het probleem nog niet verholpen. Dit geldt met name voor de zandgronden. In de broek-, klei,- en poldergebieden is op een aantal locaties wel genoeg grondwater.
Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het peilbeheer in de hoofdwatergangen zoals de kanalen en weteringen. Daar houdt het waterschap in de gebieden waar dit nodig is, het water zo veel en zo lang mogelijk vast. Voor het waterpeil in kleinere watergangen zoals sloten zijn agrariërs en terreinbeherende organisaties vaak zelf verantwoordelijk.
Op welke locaties is het wenselijk dat ook in deze sloten het water de komende maanden zoveel mogelijk wordt vastgehouden? En hoe kan dit het beste gebeuren? Over deze vragen hebben vertegenwoordigers vanuit onder meer LTO en terreinbeherende organisaties samen nagedacht met gebiedsbeheerders en andere medewerkers van het waterschap eerste helft december tijdens overlegbijeenkomsten in Baarn, Barneveld en Twello.
Op de locaties waar dit nodig is kunnen particuliere grondeigenaren met houten schotbalken stuwen verhogen, een extra stuw plaatsen of duikers afsluiten om het water vast te houden. Het waterschap staat nadrukkelijk achter deze maatregelen en benadrukt dat omliggende eigenaren goed met elkaar moeten afstemmen en het ook met elkaar eens moeten zijn.
Via servicedesk@vallei-veluwe.nl kunnen mensen zich opgeven om samen met het waterschap te kijken of het in hun geval van belang is om waterpeilen te verhogen. Materialen om water in sloten vast te houden worden vervolgens gratis ter beschikking gesteld en kunnen worden opgehaald bij de steunpunten van het waterschap.
Met het gezamenlijke actieplan wil het waterschap samen met de betreffende grondeigenaren voorkomen dat kostbaar water wegstroomt naar de rivieren en randmeren, het grondwater te ver wegzakt en de bodem uitdroogt. Doel is dat er voldoende water in de bodem aanwezig is voor het groeizoen in het nieuwe jaar.

Nieuwsoverzicht

Shopbox

Meer berichten