Corlaer College naar laatste voorronde NK Debatteren voor Scholieren

NIJKERK - Corlaer College uit Nijkerk debatteert over LHBT-emancipatie en stemplicht op 30 november tijdens laatste voorronde 21e NK Debatteren voor Scholieren

Ruim 110 Nederlandse vo-scholen debatteren dit jaar op de 21e editie van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. Scholen uit heel Nederland reizen naar Haarlem voor de derde en laatste voorronde op vrijdag 30 november, waaronder het Corlaer College uit Nijkerk. De leerlingen gaan tijdens deze editie de verbale strijd met elkaar aan over actuele en uitdagende maatschappelijke thema's, waaronder LHBT-emancipatie, alcoholaccijns en het al dan niet herinvoeren van de stemplicht voor iedereen onder de 25 jaar.
Het NK Debatteren voor Scholieren wordt al sinds 1998 georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, een organisatie die speelse debatactiviteiten voor scholen ontwikkelt die ervoor zorgen dat leerlingen nieuwsgierig blijven, overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren. Naast landelijke kampioenschappen verzorgt de stichting ook nascholing aan docenten, geven zij debattrainingen in de klas en ontwikkelen zij lesmateriaal.
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation, het D/M Fonds voor goed spreken en de Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Gastlocatie dit jaar is het Mendelcollege in Haarlem. Het Mendelcollege zet jonge mensen aan tot denken, redeneren vanuit verschillende invalshoeken en is een uitgesproken debatschool.
De scholieren hadden zes weken de tijd om de debatstellingen voor te bereiden, maar horen pas vlak voor het debat of zij vóór of tegen de stelling moet pleiten. Daarnaast volgt er op de dag zelf nog een improvisatiestelling.
De leerlingen debatteren dit jaar onder andere over de volgende voorbereide stellingen: 1. Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke rechten voor LHBTI's in andere landen te bevorderen. 2. Alcoholproducten moeten twee keer zo duur worden. 3. Iedereen wordt tot zijn 25e verplicht om te stemmen bij alle verkiezingen.
Het is het 21e jaar op rij dat Stichting Nederlands Debat Instituut het kampioenschap organiseert voor havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Het is uitgegroeid tot de grootste parlementaire debatcompetitie voor leerlingen in Nederland. Ter voorbereiding op het debattoernooi ontvangen nagenoeg alle scholen een debattraining in de klas. Het NK Debatteren voor Scholieren bestaat uit drie voorrondes en een finale. Per voorronde gaan de tien beste scholen door naar de finale op Universiteit Utrecht op zaterdag 26 januari.

Meer berichten
Shopbox