Van 'heidens' cremeren tot christelijk begraven

NIJKERK - Henk Michielse houdt woensdag 10 oktober om 20.00 uur in de Kruiskerk, Venestraat 44 een inleiding houden over begrafenisgewoonten. Entree: 4 euro. Het initiatief voor deze bijeenkomst ligt bij de commissie Vorming en Toerusting uitgaande van de plaatselijke rooms-katholieke kerk, de hervormde Vredeskerk en de gereformeerde kerk. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders hun doden. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema's aan de orde. Wat waren de 'heidense' opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven en hoe gingen zij om met de 'heidense' tradities? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur eruit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paapse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zoiets als 'omgangsoecumene'? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.
Dr. Henk Michielse is historicus en sociale wetenschapper. Hij werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem. Hij was onder meer coördinator van het onderzoeksproject Katholiek en protestant, dat in 2013 werd afgesloten met het boek 'Geuzen en papen - katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800' (400 pagina's, geïllustreerd, Uitgeverij Verloren).

Meer berichten