Jan Terlouw spreekt in de bibliotheek Nijkerk

NIJKERK - Zo'n honderd mensen waren maandag 1 oktober afgekomen op de lezing van Jan Terlouw in de Nijkerkse bibliotheek. De oud-politicus en boekenschrijver sprak daar over een duurzame(re) wereld. Hij bracht eerst een aantal onderwerpen aan de orde, zoals de stormachtige technologische veranderingen, de bevolkingstoename en het steeds nijpender klimaatprobleem. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen over de noodzaak van duurzame energie en hoe dit kan worden ingericht. (Foto en tekst: Kees van den Heuvel)

Meer berichten