Foto: Shutterstock

Informatieavond Careander over wonen met begeleiding in Nijkerk

NIJKERK - Careander houdt op maandag 1 oktober in De Schakel aan de Oranjelaan 10 van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over een mogelijke woonlocatie met begeleiding in Nijkerk. Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij onder meer wonen en werken. De Postkamer in Nijkerk is een onderdeel van Careander.
Begin 2017 was er een eerste bijeenkomst om te inventariseren of en welke woonwensen er zijn in Nijkerk. Tijdens de bijeenkomst van aanstaande maandag geeft Careander informatie over de stand van zaken en het verdere proces.
Bij de bijeenkomst zijn zowel cliënten als verwanten welkom. Dit kunnen cliënten van Careander zijn die dagbesteding hebben in Nijkerk of hiervoor op de wachtlijst staan, maar ook anderen die interesse hebben.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: adviesenondersteuning@careander.nl en via tel. (0341) 467511.

Meer berichten