Foto: Einar Folmer

Vliegtuigbom wordt donderdag op vindplaats onschadelijk gemaakt

HOEVELAKEN - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie brengt donderdag 2 augustus, tussen 12.00 en 13.00 uur, de gevonden vliegtuigbom gecontroleerd tot ontploffing op de vindplaats. Nauwkeurig onderzoek heeft uitgewezen dat dit de beste manier is om de bom onschadelijk te maken.
Maandag 16 juli vonden twee inwoners een vliegtuigbom (500 ponder) uit de Tweede Wereldoorlog in het Hoevelakense Bos. In overleg met de EOD heeft de gemeente Nijkerk uit voorzorg de nodige en gebruikelijke veiligheidsmaatregelen genomen. De bom werd afgedekt en beveiligd. In de periode vanaf de melding van de vondst tot op heden is er nauwkeurig onderzoek gedaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in samenwerking met de gemeente Nijkerk naar de beste manier om de vliegtuigbom te ontmantelen. Aan de hand van verschillende scenario's is o.a. gekeken naar veiligheid, risico's in de omgeving, doelmatigheid, de grootte van het eventuele effectgebied en het effect op de omgeving, de infrastructuur en het bos zelf. Na zorgvuldig overleg tussen de gemeente, de EOD, hulpdiensten, Geldersch Landschap en Kasteelen (eigenaar van het bos) en partijen zoals Rijkswaterstaat en de Provincie, is besloten de vliegtuigbom ter plaatse onschadelijk te maken.
Er worden de nodige voorbereidingen getroffen zoals het kappen van enkele bomen, waarbij voorzorgmaatregelen genomen worden om markante bomen te sparen. Ook worden de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen genomen. Naast het reeds afgesloten gebied is van 11.00 tot 14.00 uur een gebied van 200 meter rondom de bom verboden gebied (zie kaartje). De Nijkerkerstraat wordt van 11.00 uur tot 14.00 uur afgesloten tussen de Weldammerlaan en het tunneltje naar Hooglanderveen. Dit heeft consequenties voor het openbaar vervoer. Voor doorgaand verkeer is er ter plaatse een omleidingsroute aangegeven. Ook de Hoevelakense Bosweg is afgesloten.
De bom zelf ontploft in 700 m3 opgebracht zand. Hiermee wordt de impact van de ontploffing beperkt en worden scherven opgevangen. Dit wordt de komende dagen naar het gebied vervoerd en onder leiding van de EOD donderdag aangebracht. De ontploffing gaat in de directe omgeving een doffe knal en enige trilling in de grond veroorzaken, zo is de verwachting.