Sinds 2015 verzorgen in Nijkerk vier gebiedsteams de jeugd- en Wmo-ondersteuning. (Foto: gemeente Nijkerk)
Sinds 2015 verzorgen in Nijkerk vier gebiedsteams de jeugd- en Wmo-ondersteuning. (Foto: gemeente Nijkerk) (Foto: )

Overleg over versterking gebiedsteams Nijkerk

De gebiedsteams bieden ondersteuning en dat wordt door inwoners gewaardeerd. Om de teams voor de toekomst te versterken wil het college met de raad overleggen over de beste koers. De vraag is of het niet beter is om gebiedsteammedewerkers in dienst van de gemeente te nemen.

NIJKERK - Sinds 2015 verzorgen in Nijkerk vier gebiedsteams de jeugd- en Wmo-ondersteuning. De ondersteuning en dienstverlening is op orde. Inwoners waarderen de laagdrempeligheid en betrokkenheid van medewerkers en voelen zich gehoord. Gebiedsteams handelen snel en leveren goed maatwerk. De evaluatie levert ook een aantal aanbevelingen ter versterking van de gebiedsteams op. Het college heeft over deze aanbevelingen een voorlopig standpunt ingenomen dat men op 30 augustus en 6 september met de gemeenteraad gaat bespreken.
Wethouder Nadya Aboyaakoub: "Ik ben heel trots op wat de medewerkers van de gebiedsteams in drie jaar tijd hebben neergezet om onze inwoners te ondersteunen. We willen nu met de gemeenteraad overleggen hoe we de gebiedsteams nog een stap verder kunnen brengen".
Een van de standpunten gaat over collectieve preventie, zoals het geven van weerbaarheidstrainingen aan jongeren. Het college heeft als denkrichting dat collectieve preventie niet bij het gebiedsteam thuishoort. Preventietaken leiden binnen de gebiedsteams af van het bieden van ondersteuning. Preventie heeft juist als functie om te voorkómen dat mensen de gebiedsteams nodig hebben. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke organisaties met deskundigheid op gebied van preventie.
Een andere belangrijk standpunt gaat over de organisatie van de gebiedsteams. Bijna alle medewerkers zijn afkomstig van de maatschappelijke organisatie en daar in dienst. Tegelijkertijd zijn de gebiedsteams een gemeentelijke voorziening en worden vanuit de gemeente aangestuurd. Het college van burgemeester en wethouders wil nu met de raad bespreken of het goed zou zijn om gebiedsteammedewerkers in dienst van de gemeente te laten zijn. Dit geeft duidelijkheid aan inwoners en aan het personeel. Voordeel voor inwoners is dat men minder geconfronteerd wordt met personele wisselingen. Aansturing vanuit de gemeente wordt directer, samenwerking met andere gemeentelijke collega's sterker en dubbele kosten worden vermeden.
Naar verwachting zal de gemeenteraad van Nijkerk in november een besluit nemen over de taken en organisatie van de gebiedsteams.