Foto:

Dijkgraaf voorgedragen voor herbenoeming

NIJKERK - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe beveelt aan Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht aan om Tanja Klip-Martin opnieuw voor zes jaar te herbenoemen als dijkgraaf. Klip-Martin is sinds 1 maart 2013 dijkgraaf. Het bestuur is van oordeel dat Klip-Martin een 'daadkrachtige en besluitvaardige voorzitter is en verwacht dat zij het waterschap de komende jaren met haar kennis, ervaring en bestuurlijk netwerk uitstekend kan vertegenwoordigen'.