Foto:

Column Theo Zuurman: 'Centrumvisie Hoevelaken'

Mijn vorige column 'Zilveren parel' over het Nijkerkse vluchtelingenmeisje Jumanah heeft veel reacties opgeleverd en uitsluitend positieve. Ik pik er één uit. Van Ineke Boonstra, directeur Rehobothschool: 'Erg bedankt dat je op zo'n positieve wijze Jumanah - en met haar alle vluchtelingenkinderen - in het zonnetje hebt gezet. Als initiatiefnemer en eindverantwoordelijke van de taalklas ben ik elke dag bezig deze kinderen een veilige plek te bieden en passend onderwijs te faciliteren. Daarom ben ik blij dat de taalklas volgend schooljaar van twee naar vijf dagen gaat'. Een mooie ontwikkeling, want hoe sneller vluchtelingenkinderen integreren des te beter dat is voor hun toekomst.
Wat me ook een mooie ontwikkeling leek was de presentatie van de Visiegroep Centrum Hoevelaken maandag in De Klepperman. Een mooi moment om te ervaren hoe het coalitieakkoord 'Verbinden met ambitie' in de praktijk werkt, volgens mij een primeur voor Hoevelaken. Het college schreef 'Een open, modern en toegankelijk bestuur dat ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving en samen optrekt' en de gemeente is één van de partners binnen deze Visiegroep, samen met SAB, adviseurs in ruimtelijke vormgeving. Van het college waren drie wethouders aanwezig: Nadya Aboyaakoub, Marëlle Broekman en Wim Oosterwijk. Wim gaf aan dat dit een goeie start was met ruim 180 belangstellenden en wilde creativiteit een kans geven, maar trapte gelijk op de rem door te stellen dat de voorstellen wel financieel haalbaar moeten zijn. Je bent tenslotte wethouder van financiën...

Er waren zeven uitgangspunten geformuleerd: 1. Aantrekkelijk en uitnodigend, een aantrekkelijk, gezellige verblijfs- en ontmoetingsplek voor iedereen. 2. Vitaal en compleet centrum, winkelaanbod handhaven in het centrum met focus op dagelijkse boodschappen. Sociaal culturele functies clusteren in het centrum. Markt beter inpassen in buitenruimte en uitbreiding dag horeca. 3. Wonen boven de winkels gericht op senioren en starters. 4. Bereikbaarheid en parkeren, verkeersstructuur behouden en gratis parkeren. Fietsen bevorderen. 5. Eén samenhangende inrichting openbare ruimte, verbinding met manifestatieveld verbeteren. Vergroening buitenruimte en erg actueel: voor de warme zomers hittestress tegengaan. 6 Sociale veiligheid belangrijk aandachtspunt en verkeersveiligheid bevorderen, laden en lossen. 7. Duurzaamheid. Vergroening buitenruimte, verduurzaming bij bouwen, fiets bevorderen. Kosten en baten in balans.
Na de presentatie volgden 18 tafelgesprekken waarbij de bezoekers hun ideeën konden spuien en er volgde een discussie. Vanuit mijn tafelgroep werden o.a. de volgende suggesties gedaan: Westerdorpsstraat eenrichtingsverkeer, een ondergronds fietspad, de muziektent op De Brink op de plek van het carillon, een jongerenplek, een fontein op De Brink, meer zitbanken, een kinderspeelplaats, De Stuw multifunctioneel maken met een grandcafé, kringloopwinkel, wereldwinkel, bieb en gemeenteloket. Zelf stelde ik een wild plan voor om De Wiekslag te slopen en te herbouwen met winkels en daarboven vier lagen appartementen. De visiegroep gaat verder aan de slag met alle suggesties en in overleg met het college en de raad. In de winter volgt de verder uitgewerkte presentatie, ik kan niet wachten tot het winter wordt… Lekker!