Roos-Marie van Leeuwen (gemeente), Teuno Blankesteijn (2B), Jacqueline Smits (verhuurder) en Erik Vreekamp (2B) bij de entree van het toekomstige Paashuis in de wijk Paasbos. (Foto: 2B Youth Connection)
Roos-Marie van Leeuwen (gemeente), Teuno Blankesteijn (2B), Jacqueline Smits (verhuurder) en Erik Vreekamp (2B) bij de entree van het toekomstige Paashuis in de wijk Paasbos. (Foto: 2B Youth Connection)

Ontmoetingsplein Paashuis: voor en door buurtbewoners

In het voormalig apotheekgebouw aan de Goudenregenlaan bij winkelcentrum Paasbos komt een ontmoetingsruimte voor en door de buurt. Gewoon een goede kop koffie drinken kan er, er komt een boodschappenservice, de wijkagent houdt er spreekuur, er wordt informatie gegeven over ondersteuningsmogelijkheden voor/door de buurt, er is ruimte voor een overleg of gewoon tijd voor een goed gesprek.

NIJKERK - Binnenkort wordt er een bijeenkomst gehouden voor de vrijwilligers die willen meewerken. Daarnaast wordt er een informatiebijeenkomst belegd voor partnerorganisaties en andere initiatieven, om hier samen de schouders onder te zetten. Een gesprek met de initiatiefnemers.

Waarom wordt dit gestart?
''Wij geloven dat van een onderlinge ontmoeting iedereen beter wordt. Begrip, samenwerking, veiligheid, informatie en het doorbreken van eenzaamheid of uitzichtloosheid. Oud/jong, rechts/links, oude/nieuwe Nijkerker; het Paashuis in de wijk Paasbos moet een huis worden voor iedereen. Het Ontmoetingsplein is één van de ideeën vanuit 'Samen aan zet' (www.nijkerk.eu/samen-aan-zet). Als stichting 2b Youth Connection hebben we onze schouders gezet onder het in praktijk brengen van dit idee. Samen met partners (binnen en buiten 'Samen aan zet') én de buurt wordt dit idee nu realiteit in het Paasbos.''

Waarom op deze plek?
''Voor een ontmoetingsplein is het belangrijk om in de loop van de buurtbewoners gevestigd te zijn. Daarnaast zijn direct rondom het winkelcentrum veel verschillende lagen van de Nijkerkse samenleving woonachtig. Senioren/jonge gezinnen, huurwoningen/koopwoningen, wel/geen migratieachtergrond enz. Hoe mooi om in het centrale punt in de wijk tussen deze 'Paasbossers' een ontmoetingsplein te realiseren, met voor iedereen een reden om de (lage) drempel over te gaan. Dit sluit ook goed aan bij de behoefte van de buurt om leegstand en achteruitgang, juist op dit centrale punt in de wijk, met elkaar te keren.''

Is hier behoefte aan?
''Vanuit 'Samen aan zet' hebben veel partijen meegedacht vanuit hun eigen achterban. Daarna is er een buurtonderzoek uitgevoerd. Hier is een grote respons op gekomen en worden de activiteiten die het hoogste scoorden in de buurt.

Meer berichten