''Vervolg succesvolle valpreventiecursus 'Vallen Verleden Tijd' onzeker''

NIJKERK - Er dreigt geen vervolg te komen voor de valpreventiecursus 'Vallen Verleden Tijd'. Tot nu toe konden zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen tegen een eigen bijdrage van 50 euro deelnemen aan deze succesvolle cursus. De gemeente Nijkerk heeft echter besloten hier niet langer financieel aan bij te dragen. Het deelnamebedrag kan daardoor fors oplopen. Een te hoge drempel voor de meeste ouderen, denkt Sam Siemssen, directeur Stichting Gezondheidscentra Nijkerk.
Sam Siemssen: ''Het is erg jammer dat de gemeente Nijkerk niet meer wil bijdragen aan de kosten voor deze cursus, want de kosten van een valincident zijn vele malen hoger. Omdat wij al ingeschreven deelnemers niet willen teleurstellen, hebben we de cursus eenmalig volledig uit eigen middelen gefinancierd. Dit kunnen we helaas niet blijven doen. We doen een dringend beroep op de nieuwe gemeenteraad en het te vormen college financiering van deze cursus te heroverwegen.''
De cursus ' Vallen Verleden Tijd' is volgens Sam Siemssen 'bewezen effectief'. ''Het aantal valincidenten neemt met het volgen van de cursus af tot wel 46% blijkt uit onderzoek. Belangrijk, want de gevolgen van een valincident zijn hoog. Zo bedragen de direct medische kosten gemiddeld 8100 euro per valincident. Door verlies aan zelfredzaamheid kunnen die kosten verder oplopen. Voor de oudere zelf kan een valincident leiden tot toegenomen angst voor opnieuw vallen, met een grote impact op het sociale leven en de levenskwaliteit.
'Vallen Verleden Tijd' is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die nog 15 minuten zonder loophulp kunnen lopen en die zijn gevallen of bang zijn om te vallen. Deelnemers aan de cursus volgen een programma van vijf weken. In tien bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke situaties in en om huis en aan strategieën om obstakels op straat te nemen. Met balansoefeningen en valtraining wordt geleerd hoe een val kan worden voorkomen of de gevolgen van een val kunnen worden beperkt.
De Stichting Gezondheidscentra Nijkerk organiseert de cursus in samenwerking met de UVV, Nijkerk Sportief en Gezond en judoschool Club Rebel. De fysiotherapeut, oefentherapeut, judodocent en buurtsportcoach zijn getraind in het geven van de cursus.
De cursus 'Vallen Verleden Tijd' heeft tot nu toe vier keer plaatsgevonden. Daarmee zijn in totaal 40 inwoners van Nijkerk getraind. Een mooi resultaat, maar nog lang niet genoeg. Het aantal ouderen stijgt. Iedereen heeft er belang bij dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is van plan de cursus dit najaar opnieuw te organiseren, mits er een oplossing voor de financiering gevonden wordt.

Meer berichten