Bernhard Steenwijk en Herman Verheij. (Foto: Marie van Beijnum)
Bernhard Steenwijk en Herman Verheij. (Foto: Marie van Beijnum)

Groepsgesprekken voor alle Nijkerkse senioren

Onder het motto 'Niets blijft zoals het was' worden er in Nijkerk bijeenkomsten voor senioren gehouden waar gesproken wordt over het thema 'ouder worden in een veranderende samenleving'.

NIJKERK - Ouder worden in een samenleving die snel verandert is niet altijd even makkelijk. Een voorbeeld. Een man beheert de computer en overlijdt plotseling. Zijn vrouw is radeloos, want ze heeft geen toegang meer tot de adressenbestanden. ''Dit kun je voorkomen met een lijstje met wachtwoorden voor het geval dat'', zegt Bernhard Steenwijk, samen met Herman Verheij initiatiefnemer van seniorenbijeenkomsten waarop dergelijke zaken worden besproken. ''Het zijn de simpele dingen die vaak worden vergeten.''
Verheij: ''Vorig jaar hebben we in kleinschalig verband seniorenbijeenkomsten gehouden die dermate zinvol waren dat we ze breder willen trekken, zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. We steken vooral in op ouderen vanaf 70+. Het is de bedoeling dat ouderen onder deskundige leiding in kleine groepen in een vertrouwelijke omgeving in gesprek met elkaar gaan. Daar kunnen ze hun vragen aangeven en wij willen graag adviseren en ondersteunen welke wegen mensen kunnen bewandelen. De meerwaarde van zulke bijeenkomsten is dat ouderen zich realiseren: ik ben niet de enige. Ze doen contacten op en ontmoeten elkaar en maken misschien nog eens een afspraak – hoogst belangrijk in een tijd van vereenzaming.'
Steenwijk en Verheij ontwierpen een folder die breed in de gemeente Nijkerk wordt weggezet. Het is een uitnodiging om zich op te geven. ''We noemen een aantal onderwerpen waar we op kunnen inzoomen, zoals veiligheid, wonen en zorg. Maar ook andere thema's mogen aan de orde komen. Ze kunnen opgeven via: tel. 06-83314962) en via infoallesverandert@gmail.com.''
Samenwerken en elkaar aanvullen is urgent omdat je anders door de bomen het bos niet meer ziet, benadrukken Steenwijk en Verheij, wijzend op het opgerichte ouderennetwerk (zie inzetje) waarin alle instanties die met ouderen onderweg zijn de zaken onderling afstemmen.

Meer berichten