Ledenvergadering Oranjevereniging Koningin Wilhelmina

HOEVELAKEN - Oranjevereniging Koningin Wilhelmina houdt maandag 12 maart vanaf 20.00 uur haar algemene ledenvergadering in De Stuw. Leden, donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden zijn welkom.
Op de agenda staat een terugblik op de activiteiten in 2017, met aansluitend de daarbij behorende financiële verantwoording. Belangrijkste agendapunt is de bespreking van de toekomst van de vereniging. Er hebben zich inmiddels enkele kandidaat-bestuursleden en nieuwe vrijwilligers gemeld.
Het bestuur meldde al eerder niet in staat te zijn een volwaardig Koningsdagprogramma te kunnen organiseren wegens een gebrek aan voldoende ervaren bestuursleden en vrijwilligers. De plaatselijke ondernemersvereniging 'Hartje Hoevelaken' heeft daarop het initiatief genomen een compact koningsdagprogramma in het centrumte houden waarbij de Oranjevereniging onder meer ondersteuning biedt bij de Kindervrijmarkt.
De kermis - van 11 tot en met 14 april- , de deelname aan Walter Strang Memorial voor groep 8 van de basisscholen, de Dodenherdenking en de lampionnenoptocht in het najaar staan wel op het jaarprogramma van de plaatselijke oranjevereniging. Zie: www.ovhoevelaken.

Meer berichten
Shopbox