Logo nijkerknu.nl


werkvorm Nieuwe Helden
werkvorm Nieuwe Helden (Foto: Anet Kiela)

'Nieuwe Helden Programma' op Rehobothschool voor kinderen met vlucht- en/of oorlogsverleden

NIJKERK - In maart start een programma van de Stichting Jonge Helden voor leerlingen van de Taalklas op Rehobothschool. Het betreft het Nieuwe Helden Programma; een lotgenotenprogramma ten behoeve van leerlingen met een vlucht- en/of oorlogsverleden die een verblijfstatus hebben. Het programma vindt onder schooltijd plaats. Doel van het programma is o.a. het voorkomen van problemen als gevolg van onvoldoende verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, het leren omgaan met de veranderde situatie en het leven in een nieuw land. Het programma wordt verzorgd door de ervaren Jonge Heldencoaches.
Het Nieuwe Heldenprogramma blijkt in de praktijk effectief te zijn want in Barneveld, Zeist, Zoetermeer en Hilversum zijn al Nieuwe Heldenprogramma’s met succes afgerond. Zowel ouders, deelnemers als leerkrachten zijn positief. Er zijn zes bijeenkomsten voor de leerlingen van anderhalf uur. Ouder(s)/ verzorger(s) van de deelnemers worden ook betrokken bij de programma’s. Voor hen is er onder andere een ouderbijeenkomst en een individueel afsluitend gesprek. Hierbij zijn tolken aanwezig.
Het programma heeft een preventief karakter en is bedoeld voor kinderen waarmee het ogenschijnlijk goed gaat, juist om te voorkomen dat ze op een later moment problemen krijgen. Het Nieuwe Helden programma wordt begeleid door Emmy Geerts en Anet Kiela, ervaren rouw- en verliescoaches van Stichting Jonge Helden. De coaches zijn daarnaast werkzaam in hun eigen praktijk: Rondomspel en De Pleisterplaats.
Stichting Jonge Helden is in 2008 opgericht om preventieve zorg op scholen te integreren. Er zijn diverse lotgenotenprogramma’s op het gebied van echtscheiding, rouw na overlijden van een gezinslid, ernstige ziekte van een gezinslid en nu dus ook voor kinderen met een vluchtverleden. Daarnaast verzorgt Stichting Jonge Helden voorlichtingsbijeenkomsten en beheert zij informatieve websites over rouw en scheiding waar kosteloos online advies op maat gevraagd kan worden.
De exploitatie van Stichting Jonge Helden wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Voor het Nieuwe Heldenprogramma ontvangt de stichting subsidie van Kinderpostzegels, het VSBfonds, het Fonds Weeshuis der Doopsgezinden en de Fiep Westendorp Foundation.
Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan de programma’s. Op die manier zijn de programma’s voor ieder kind bereikbaar.

Meer berichten


Shopbox