Logo nijkerknu.nl


(Foto: Ronald Kersten Fotografie)
(Foto: Ronald Kersten Fotografie)

Volledige nieuwjaarsspeech burgemeester Gerard Renkema

Maandagavond 8 maart hield de gemeente Nijkerk haar jaarlijks nieuwjaarsbijeenkomst. Burgemeester Gerard Renkema hield daar een speech. Hieronder volgt de tekst die hij uitsprak:

''Dames en heren,

Een goed, gezond en gelukkig 2018 wil ik u vanaf deze plek toewensen. Dat mag ik doen namens het gemeentebestuur en natuurlijk ook namens mijzelf. Dat is volgens mij een goede gewoonte, maar wel vrij traditioneel. Hebt u afgelopen jaarwisseling ook een trend ontdekt die volgens mij echt is doorgebroken? Het aantal kerst- en nieuwjaarskaartjes vermindert in rap tempo en de kerst- en nieuwjaarwensen via de smartphone of de tablet nemen gigantisch toe. De ene wens nog mooier vorm gegeven dan de ander. Daar lijken geen handdruk of woorden tegenop te kunnen. Maar is dat wel echt zo? Is de digitale aandacht die gegeven wordt wel net zo gemeend als de meer traditionele aandacht? Het blijft moeilijk, want de smartphone blijft een enorme aandachtstrekker. Is het niet regelmatig zo dat de smartphone, de tablet, meer aandacht krijgt dan degene waar je tegenover zit, waar je mee in gesprek bent, mee aan tafel zit, mee in vergadering bent. En u vindt er vast allemaal wel wat van. Wij storen ons vast wel aan het gebrek aan aandacht dat wij van de ander krijgen, maar we weten ook wel dat we er ons zelf ook schuldig aan maken. We mogen ons dus afvragen of we nog wel echte aandacht voor elkaar kunnen opbrengen.

Ik moest, toen ik het voorgenoemde opschreef, terugdenken aan Geertje Arends. U zult misschien zeggen Geertje Arends?, maar voor degenen onder u met historische kennis moet het een bekende naam zijn. Geertje Arends ging in de winter van 1444 op pad van Nijkerk naar Amersfoort om in het St. Agnietenklooster in te treden. Geertje had een klein pijpaarden Mariabeeldje bij zich als gift aan het klooster. Maar toen zij bij Amersfoort aankwam, schaamde zij zich voor dit cadeautje en wierp het in het water. Maar het beeldje werd door de Amersfoortse Griet Albert Gysen na een visioen uit het water opgedoken en in vele jaren daarna werden honderden wonderen aan het beeldje toegedicht. Afgelopen jaar hebben we het Geertje Arendspad in gebruik kunnen nemen. Een wandelpad dat haar tocht van Nijkerk naar Amersfoort volgt. Bij de ingebruikname van dit pad is een prachtig boekje verschenen. Een boekje tot stand gekomen met hulp van het museum Nijkerk en het Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier. Het boekje beschrijft de pelgrimstocht van Geertje Arends. En pelgrimstochten bestaan nog altijd, ze nemen zelfs in populariteit toe. Een pelgrimspad helpt om te vertragen, te bezinnen, om de interactie met anderen en met het landschap aan te gaan, om te verbinden. Aanpassingsvermogen is een belangrijke eigenschap van de pelgrim en tegenslagen ziet een pelgrim als een oefening.

Dames en heren,
Is vanuit dit gevoel, deze belevenis, niet een vergelijking te trekken met de wijze waarop we in de huidige tijd onze samenleving, onze samenleving in de gemeente, vorm proberen te geven of misschien vorm zouden moeten proberen te geven?
We zien een veranderende samenleving, met een actieve rol voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat vraagt om een andere manier van werken. Zowel in het stadhuis met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie als daarbuiten in de samenleving. Flexibeler, minder steunend op regels en systemen. Maar meer in gesprek met elkaar.
In de Dialoog 'Samen aan Zet' hebben we daar het afgelopen jaar weer forse stappen voorwaarts kunnen zetten. De resultaten van de verschillende dialooggroepen zijn opgeleverd. Daarvoor van de kant van het gemeentebestuur Dank in de richting van alle inwoners en organisaties die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Sommige van de voorstellen vanuit de dialooggroepen konden al worden gehonoreerd, maar voor sommige anderen zal nog een besluit moeten worden genomen.
Het is best spannend, zo'n nieuw proces. Welke rol, welke invloed gunnen we elkaar? Ik vind dat we in deze gemeente trots mogen zijn op dat wat al is bereikt. Laat ik dat in drieën delen.

Allereerst de grote inzet en betrokkenheid vanuit de samenleving. Velen hebben willen meepraten met maken van voorstellen. Dat geeft aan dat er nogal wat mensen zijn die niet alleen aan de zijkant commentaar leveren , maar actief willen meepraten. Dit is het eerste winstpunt.
Als tweede heb ik tijdens de dialoogsessies van de kant van burgers, organisaties gehoord dat zij veel respect hebben voor de bereidwillige, enthousiaste en professionele rol van onze organisatie. Vraagstukken zijn vaak best gecompliceerd en eenvoudige oplossingen zijn vaak niet voorhanden. Het meer positieve beeld over de ambtelijke organisatie is het tweede winstpunt.
Als derde hebben we kunnen merken dat dialooggroepen ondanks hun inspanningen niet altijd tot een oplossing konden komen. Soms kwam men er met elkaar niet uit. Op andere momenten vond men het vraagstuk te gecompliceerd. Linksom of rechtsom komt het vraagstuk dan weer op het bordje van het gemeentebestuur terecht. Van het gemeentebestuur , de politiek, wordt dan verwacht dat er knopen worden doorgehakt. Is dat erg? Nee, het bevestigt de rol van het bestuur, de politiek. Dat is het derde winstpunt.

Dames en heren,
Dit zijn mooie winstpunten en in mijn ogen ook ingrediënten om in de toekomst bij het verder vormgeven van de participatieve samenleving rekening mee te houden. Want het gaat niet zonder slag of stoot, zonder tegenwind, zonder mislukking.
Het afgelopen jaar heeft daar ook wel voorbeelden van opgeleverd. Discussies over de ontwikkeling van de Havenkom, over de toekomst van de binnenstad van Nijkerk, inclusief het vraagstuk met betrekking tot het parkeren, het Spaanse Leger, het zwembad liggen ons nog allemaal vers in het geheugen. Je kunt voor of tegen zijn, al dan niet onder voorwaarden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de komst van statushouders, het al dan niet verbieden van vuurwerk, de zondagopenstelling van winkels. Dat discussie hierover met emoties gepaard gaan is min of meer vanzelfsprekend. Maar emoties mogen er in mijn ogen niet toe leiden dat inhoud en argumenten ondergesneeuwd raken en er niet meer toe doen. Emoties kunnen misbruikt worden om af te leiden daar waar argumenten ontbreken.

Dat het afgelopen jaar onderwerpen met emotie op de Nijkerkse agenda stonden, geeft wel aan dat de lokale politiek er wel toe doet, dat er besluiten worden genomen die ertoe doen. Het komende jaar zal dat niet anders zijn. Dat houdt ook een grote verantwoordelijkheid in voor de verschillende politieke partijen die zich voorbereiden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik geloof er in dat de politiek zijn geloofwaardigheid het beste behoudt als er niet opportunistisch, maar reëel en degelijk wordt bestuurd. Dat kan best eens botsen met opvattingen van inwoners, maar dat is niet onoverkomelijk als je het maar uit kunt leggen. Ook omdat je als gemeentebestuur de plicht heb om integraal af te wegen en niet alleen moet leven in het heden, maar je ook moet voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

Dames en heren,
Terugblikkend op 2017 zijn er memorabele momenten. Ik denk dat velen van ons het pinksterweekend zal bijblijven. We werden opgeschrikt door de vermissing en de moord op Romy. Het gebeurde in een weekend waarbij in onze buurgemeente Bunschoten Savannah werd vermist. We kennen allemaal de diep trieste afloop. Hoewel een gemeenschap nooit het verdriet over kan nemen van een familie, heb ik gezien hoe de inwoners van Hoevelaken om de familie heen zijn gaan staan, hebben meegeleefd. Dat heeft indruk op mij gemaakt, dat heeft mij geroerd. Een gemeenschap die laat zien dat je er bent op moeilijke momenten. Als gemeente horen we dat ook te doen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de Inclusie-agenda die we dit jaar hebben kunnen vaststellen. Ook zie ik dat we als gemeente steeds meer inzicht en grip krijgen op de decentralisaties die op ons zijn afgekomen in het sociale domein.
Dat het voor velen economisch goed gaat mogen we afleiden uit bijvoorbeeld de verkoop van de nodige bedrijfskavels op de Flier, Arkerpoort en Westkadijk. De ontwikkeling op woningbouwgebied kan ook niemand ontgaan. We groeiden in 2017 met 549 inwoners tot een totaal van 42.310 en er werden 301 woningen opgeleverd. Doornsteeg in Nijkerk en de Beekhof in Hoevelaken zijn daar mooie voorbeelden van. Nijkerkerveen zit op dit moment ook in een enorme sprint. Woningbouw, een voorzieningencluster en de nieuwbouw van Veensche Boys zijn daar mooie voorbeelden van. De ingebruikname van de spoortunnel in de Amersfoortseweg zal ook niemand zijn ontgaan.
Ook op minder direct zichtbare zaken hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. In het voorjaar heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied vast kunnen stellen. Nijkerk is landelijk opgevallen met de voorwaartse sprongen op het gebied van duurzaamheid. Het nieuwe zwembad en een aantal sporthallen krijgen een nieuwe exploitant.

Samenwerking met andere gemeenten wordt ook steeds belangrijker. Belangrijk daarbij blijft dat we deze samenwerking aangaan vanuit onze kracht en niet vanuit zwakte of dreiging. Als voorbeeld daarvan wil ik de Ruimtelijke Regionale Visie van de Regio Amersfoort noemen. Leidraad bij die ruimtelijke ontwikkeling moet ook de goede en verantwoorde ontwikkeling van onze gemeente zijn. Redenerend vanuit die basis maakt het ons in mijn ogen alleen maar sterker.
Op een aantal terreinen moesten we het been even bijtrekken. Zo is bijvoorbeeld de uitvoering van het leerlingenvervoer na de vakantie in het begin niet goed verlopen, maar ook het beheer van de openbare ruimte had een andere aanpak nodig. Dat zit nu weer op het goede spoor.
Ook dankzij een gezonde financiële positie van de gemeente kunnen we in 2018 met deze en andere zaken weer volop aan de slag. Dit kunnen we gelukkig ook met de wetenschap dat we onze ambtelijke organisatie weer meer op sterkte kunnen krijgen. Want alleen met een goede ondersteuning kunnen we als gemeentebestuur onze verantwoordelijkheden goed oppakken.

Dames en heren,
2018 wordt weer een boeiend jaar. Er zal veel van wat in gang is gezet worden afgerond. Hoe dat gaat aflopen is ook best wel spannend. Hoe ontwikkelt "Samen aan Zet" zich verder, hoe zal het voorstel met betrekking tot het beheer van de sportaccommodaties er uit gaan zien, hoe snel zal het gaan met de ontwikkeling van de woningbouw en de bedrijfsterreinen enz, enz.

De datum van 21 maart zal bij velen van u op het netvlies staan. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen vallen in de periode dat er 100 jaar geleden in Nederland algemeen kiesrecht werd ingevoerd. In 1917 was er voor het eerst sprake van passief kiesrecht voor vrouwen. Dit betekende dat zij gekozen mochten worden in vertegenwoordigende organen en in 1919 werd dit aangevuld met actief kiesrecht. Dat betekende dat zij zelf ook mochten stemmen. Het zou mooi zijn als we ook in Nijkerk zouden zien dat veel mensen gebruik maken van hun stemrecht. Een recht waarvan je, als het maar enigszins kan, gebruik zou moeten maken. Met een knipoog naar de invoering van het algemeen kiesrecht zal een stembureau worden ingericht in het Museum Nijkerk en met het oog op klantgerichtheid aan de stemmers wordt er ook een stembureau in het NS-station ingericht.
Ik wil de politieke partijen veel succes, leuke debatten en wijsheid toewensen bij hun aanloop naar de verkiezingen. Ik hoop van harte dat de formatie op lokaal niveau niet de duur zal hebben die op landelijk niveau nodig was.

Ik kom weer even terug bij de pelgrimstocht van het begin van mijn verhaal. Bij een pelgrimstocht kun je ook verdwalen. Na gemeenteraadsverkiezingen kun je je als gemeenteraadslid of als collegelid ook verdwaald voelen. Wat bekend leek, is onbekend terrein geworden. Maar daar liggen juist ook kansen. Je komt misschien in contact met dingen die je nog niet wist. Maar uiteindelijk zal je toch weer terugkomen op de route. Op de weg naar thuis, de plek waar jij je goed voelt. Dan zal je weer de geur of de smaak van thuis ruiken of proeven. De geur of smaak van de gemeente Nijkerk waarvan wij als gemeentebestuur hopen dat de inwoners zich daar thuis zullen voelen en die past bij de nieuwe slogan 'Lekker Nijkerk'.

Het mooie aan geur en smaak is dat die nog steeds niet van een smartphone kunnen komen. Dat lijkt mij dan ook een mooie gelegenheid om uw smartphone vanavond in uw zak of tas te laten. Geef aandacht aan elkaar en kijk of u de geur en smaak van 'Lekker Nijkerk' met elkaar kunt delen en misschien zelfs verbeteren.''

Meer berichten
Shopbox