Logo nijkerknu.nl


Foto: Shutterstock

'400 jaar Dordtse Synode, oud of goud?', thema forumavond in Nijkerk

NIJKERK - De Synode van Dordrecht (ook wel de Synode van Dordt of Dordtse Synode genoemd) was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering van 1618-1619. In 2018 is dat 400 jaar geleden, reden waarom de Nijkerkse interkerkelijke beweging IKOON op woensdag 10 januari vanaf 19.45 uur een forumavond over de 'Dortse Synode' belegd.
De forumavond rond 400 jaar Dordtse Synode heeft plaats op woensdag 10 januari in De Fontein. Aan het forum nemen deel onder anderen ds. Gerrit de Fijter (PKN, voorzitter Nationale Synode), Izak Kole (secretaris COGG en Herziene Statenvertaling en lid van de Gereformeerde Gemeenten), de remonstrantse predikant prof. dr. Peter Nissen (hoogleraar spiritualiteitsstudies Radboud Universiteit Nijmegen) en ds. Willem van 't Spijker (CGK en tot voor kort voorzitter Deputaten Eenheid). EO-presentator Tijs van den Brink uit Nijkerk is gespreksleider/voorzitter.
IKOON is zich ervan bewust dat de beeldvorming rond de Dordtse Synode en de Leerregels niet altijd even positief is. ''Desalniettemin denken we dat deze synode een belangrijke positieve wending in de kerk teweegbracht en dat het goed is dit een keer voor het voetlicht te brengen. Daarbij richten we ons met name op de zaken die ook vandaag voor ons van belang zijn'', aldus ds. Riemens, voorzitter van IKOON. ''Toen werd de Bijbel bij het volk gebracht en nu laat het volk de Bijbel los.''
Ds. Riemens vindt het belangrijk jongeren te bereiken. ''Onder de jongeren van nu leven vragen als: 'Hoe kun je laten zien dat je gelooft?' en 'Hoe weet je zeker dat je bij God hoort?' Misschien is het wat anders verwoord, maar in wezen zijn het dezelfde vragen als 400 jaar geleden.'' De IKOON-voorzitter zoekt handvatten om de geloofswaarheden van toen naar nu te kunnen vertalen. ''De 'poetsdoek' moet er overheen. Wat kunnen de mensen nu nog met Dordt?''
De Beweging IKOON (Interkerkelijke beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) heeft onder meer als doelstelling om studie te maken van actuele onderwerpen en daarover als leden van verschillende kerken met elkaar van gedachten te wisselen. Eerder organiseerde IKOON-activiteiten zoals een debatavond over 500 jaar Reformatie (2016) en een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het feit dat de Duitse theoloog en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer door de nazi's werd vermoord (2015).

Meer berichten
Shopbox