Logo nijkerknu.nl


Foto: Aalt Guliker

Goede Herderkerk Nijkerk overgedragen Gemeente De Ark

NIJKERK - Afgelopen zondagavond werd tijdens een drukbezochte kerkdienst, waarin voorging Ds. Jan Willem Overvliet, symbolisch de sleutel overhandigd van de Goede Herderkerk door de voorzitter van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Nijkerk (PKN), Meindert Zuur aan de vertegenwoordigers van de Evangelische Gemeente de Ark Henk van Omme en Stephan van der Spruit.
Vijftig jaar geleden werd dit gebouw door de Gereformeerde Kerk in gebruik genomen. Toen een heel modern gebouw met een multifunctioneel zalencentrum eronder. Ideaal voor de beperkte ruimte die men had. Maar met het oog op de toekomst leek het de Gereformeerde kerk (PKN) verstandiger om de activiteiten voortaan samen te bundelen op één locatie: de Kruiskerk in de Venestraat. Het geld dat onder anderen door de verkoop van de Goede Herderkerk vrijkwam werd gebruikt om de Kruiskerk grondig te renoveren en er werden nieuwe zalen bijgebouwd. Op deze manier kunnen straks alle kerkelijke activiteiten onder één dak plaats vinden.
"Het doet me toch meer dan ik gedacht had", was één van de reacties na afloop van de kerkdienst. Voor veel mensen is een kerkgebouw niet zomaar een gebouw. Het is een plek waar ze God leerden kennen en waar ze hoogtepunten en dieptepunten met elkaar hebben gedeeld. Als je dan afscheid neemt van zo'n gebouw, dan gaat dat gepaard met gevoelens van verdriet en weemoed.
Tegelijkertijd is het voor velen een bemoediging, dat het kerkgebouw niet een andere functie krijgt. Ook in de toekomst kunnen mensen hier terecht om bemoedigd en gesterkt te worden. In de dienst waren ook veel 'Arkers' aanwezig. Zij zijn blij met deze mooi centraal gelegen kerk waar ze binnenkort gebruik van zullen gaan maken. Ook zij hebben verbouwplannen ontwikkeld en ze hopen nog heel lang van dit gebouw gebruik te kunnen maken. In een heel goede sfeer van wederzijds respect en waardering vond de overdracht plaats. Een bezoeker merkte op: "wat wij als verschillende geloofsgemeenschappen met elkaar delen is groter dan dat wat ons van elkaar scheidt".
De verbouwwerkzaamheden in de Goede Herder Kerk starten op 2 oktober. Daarvoor, op zaterdag 23 september, is er een bazaar waarbij de opbrengst voor de verbouwing zal zijn. Op de avond van zondag 1 oktober is er nog een laagdrempelige samenkomst speciaal voor hen die God (nog) niet kennen. Meer informatie staat op www.dearknijkerk.nl.
De heropening van de Kruiskerk vindt plaats op zaterdag 16 september. Een week lang vinden in en rond de Kruiskerk allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Zie voor het programma www.kruiskerknijkerk.nl. Klik daar op 'programma feestweek'.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox