Logo nijkerknu.nl


Aantal leden bibliotheek daalt met 20% door afhaken jongeren

NIJKERK - De bibliotheek heeft in 2016 nog nooit zoveel bezoekers gehad: bijna 138.000, een stijging van 23 procent. Dat komt volgens de directie o.m. door de samenwerking in &/entree waarbij Sigma, het Gebiedsteam Centrum gemeente Nijkerk en Vluchtelingenwerk voor een flinke extra aanloop zorgden. Het aantal leden van de bibliotheek is gedaald, vooral doordat de jongeren weer moeten betalen voor hun lidmaatschap. Dit blijkt uit de definitieve cijfers die zijn gepubliceerd in het jaarverslag van de bibliotheek over 2016.
Het aantal bezoekers van de vestiging in Nijkerk is naar recordhoogte gestegen: 137.770 bezoekers zijn over de drempel van de bibliotheek gekomen in 2016. De stijging is 23 procent in vergelijking met 2015. De flinke extra toeloop is mee door de samenwerking in &/entree waarbij Sigma, het Gebiedsteam Centrum en Vluchtelingenwerk een plek hebben gevonden op de verdieping van de bibliotheek.
Directeur Roel Zuidhof is blij: "We zagen het direct al na de opening van vorig jaar. De nieuwe openheid van het gebouw nodigt veel meer uit om zo de bibliotheek binnen te lopen ook van bezoekers van bijvoorbeeld de UVV en dat is goed te merken. Vanaf 's morgens vroeg is het een komen en gaan van mensen. Niet alleen voor een krantje en koffie maar ook om te studeren of voor een taalles."
Het aantal uitleningen is gedaald met 22 procent naar ruim 285.000 uitleningen, inclusief e-books. De daling is vooral statistisch, want het verlengen van boeken wordt vanaf 2016 niet meer meegeteld als een uitlening. Dat was voor die tijd wel het geval. De uitleentermijn is naar acht weken gegaan waardoor verlengen ook niet meer nodig is. Ook hoeft er sinds vorig jaar ook geen boete meer worden betaald voor het te laat terugbrengen van boeken.
Het aantal e-books wat is uitgeleend, is in vergelijking met vorig jaar bijna verdubbeld maar is nog relatief klein in vergelijking met het totaal aantal uitleningen: bijna 10.000 e-books zijn er door leden geleend tegen bijna 5.000 in 2015. Er zijn inmiddels meer dan 15.000 e-books beschikbaar voor leden van de bibliotheek.
De deelname aan activiteiten (ruim 450) in de bibliotheek in 2016 is met ruim 8.000 deelnemers groot.
Het totaal aantal leden van de bibliotheek is gedaald naar 9.092 leden. Een daling van bijna 20 procent. Dat wordt volgens de directie van Bibliotheek Nijkerk / Hoevelaken grotendeels veroorzaakt door de jongeren van 13 tot 17 jaar die massaal afhaken omdat ze voor hun lidmaatschap weer moeten betalen vanwege de bezuinigingen op de bibliotheek door de gemeente Nijkerk in 2016.
Het aantal kinderen (tot 12 jaar) dat lid is van de bibliotheek is groot. Niet alleen omdat het gratis is, maar ook dankzij de projecten BoekStart, het stimuleren van lidmaatschap voor alle kinderen van de basisschool door de Bibliotheek op School, het educatief programma voor de basisscholen en het leesbevorderingsproject met Praktijkonderwijs Accent. Het lid zijn van de bibliotheek is geen doel op zich, maar stimuleert het gebruik van de bibliotheek wel flink om te blijven lezen en voorlezen. Van alle inwoners van de gemeente Nijkerk is gemiddeld nu 22 procent lid. Bij de jeugd is echter in sommige leeftijdscategorieën bijna 90 tot 100 procent lid.

Trekkers zijn de schrijversbezoeken en de theatervoorstellingen in Kinderboekenweek (ruim 1.300 leerlingen). Conversatiegroepen en taallessen bereiken meer dan 2.000 deelnemers. De filmcafés noteerden met 26 voorstellingen ruim 750 bezoekers.

Reageer als eerste
Meer berichten