Logo nijkerknu.nl


Eind augustus volgt er een informatieavond. (Foto: Persgroep)
Eind augustus volgt er een informatieavond. (Foto: Persgroep) (Foto: Hans van Oosterhoudt)

Woningen eenpersoonshuishoudens op bedrijventerrein

NIJKERK - De woningmarkt in de regio staat onder druk door de stijgen de vraag. Dit geldt ook voor eenpersoonshuishoudens. Het Nijkerkse college verkent daarom de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal 28 tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp.

Wethouder Wim van Veelen: "Het grote voordeel is dat deze woningen binnen een jaar te realiseren zijn. En dat wij voor deze diverse groep mensen een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Om het plan verder aan te scherpen en uiteindelijk een besluit te kunnen nemen, gaan wij eerst in gesprek met onze inwoners, omwonenden en de betrokken partijen.''
Voor eenpersoonshuishoudens is de wachttijd voor een woning soms langer dan 5 jaar. Voor de starters, jongeren, andere alleenstaanders en statushouders wil het college op korte termijn een passende huisvesting bieden.
Er wordt onderzocht of op het naastliggende perceel bij het pand Omega tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens met diverse achtergronden gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is ook Woningstichting Nijkerk als mogelijke verhuurder betrokken. Er wordt eerst met de betrokkenen informeel gesproken om te polsen hoe zij tegen deze plannen aankijken. Eind augustus is er een informatieavond voor alle direct betrokkenen en inwoners voor een verdere toelichting.

Reageer als eerste
Meer berichten