Logo nijkerknu.nl


Driekwart essen Hulkesteinsebos wordt gekapt

NIJKERK/REGIO - Nu bossen en beplantingen in blad staan valt het op dat dit niet voor alle boomsoorten geldt. De es gaat massaal dood als gevolg van de schimmelziekte 'essentaksterfte'. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. In het Horsterwold en het Hulkesteinsebos is ongeveer driekwart van de essen aangetast. De zieke bomen kunnen omvallen. Daarom is Staatsbosbeheer genoodzaakt actie te ondernemen voor de veiligheid van de bosbezoeker.
Zowel in het Horsterwold als het Hulkesteinsebos wordt er nu hard gewerkt worden om de risico's te beperken. In de eerste plaats worden de zieke bomen in een brede zone langs wegen en paden verwijderd. Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85-90 procent matig tot zwaar aangetasten 10-15 is procent licht aangetast en de verwachting is dat hooguit 10 procent van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos. In die gaten worden nieuwe bomen geplant.

Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of resistente essen gekweekt kunnen worde. Op de korte termijn is er nog geen oplossing voor de essentaksterfte.

Reageer als eerste
Meer berichten